Laden...

  Homepage Monumentenwacht Privacyverklaring

  Monumentenwacht Zuid-Holland is onderdeel van Erfgoedhuis Zuid-Holland. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens Erfgoedhuis Zuid-Holland van u verwerkt, hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en hoe u ons kunt bereiken om bijvoorbeeld wijzigingen door te geven.

  Contactgegevens

  Erfgoedhuis Zuid-Holland, gevestigd aan Oude Delft 116, 2611CG Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Oude Delft 116 
  2611CG Delft 
  +31 15 2154 375
  info@erfgoedhuis-zh.nl

   

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Erfgoedhuis Zuid-Holland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  - Voor- en achternaam
  - Functie
  - Geslacht
  - Adresgegevens
  - Telefoonummer
  - E-mailadres
  - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  - Bankrekeningnummer (in geval van aankoop van product of dienst)

   

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@erfgoedhuis-zh.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

   

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Erfgoedhuis Zuid-Holland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  - Het afhandelen van uw betaling.
  - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
  - Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  - Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  - Om goederen en diensten bij u af te leveren.

  De grondslagen die wij hanteren bij de bovenstaande verwerkingsdoelen zijn het uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten, de aanwezigheid van een gerechtvaardigd belang of de van u verkregen toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

   

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Erfgoedhuis Zuid-Holland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  - Voor- en achternaam, functie, geslacht, adresgegevens (persoonlijk), telefoonnummer en bankrekeningnummer worden maximaal 5 jaar bewaard. Door het bewaren van deze gegevens kunnen wij nagaan welke diensten u eerder bij ons hebt afgenomen. Zo kunnen wij u beter van dienst zijn.
  - Het e-mailadres voor nieuwsbrieven wordt bewaard tot uitschrijving. U kunt u elk gewenst moment uitschrijven door onder aan de nieuwsbrief op ‘uitschrijven’ te klikken of door een mail te sturen naar info@erfgoedhuis-zh.nl

   

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Erfgoedhuis Zuid-Holland verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Erfgoedhuis Zuid-Holland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met de volgende bedrijven:

  - Google Analytics
  - Mailchimp
  - SurveyMonkey
  - SomethingBig
  - RedKiwi
  - WeTransfer
  - Stichting het Zuid-Hollands Landschap

   

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Erfgoedhuis Zuid-Holland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Erfgoedhuis Zuid-Holland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt hier aangeven welke cookies we wel of niet van u mogen bewaren. U kunt u daarnaast ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

  Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

   

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Erfgoedhuis Zuid-Holland. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vandera@erfgoedhuis-zh.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Erfgoedhuis Zuid-Holland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Erfgoedhuis Zuid-Holland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@erfgoedhuis-zh.nl

  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.