Laden...

  Duurzaamheidsadvies Onze visie op duurzaamheid

  Op basis van de expertise van de Monumentenwacht is er een ‘Visie duurzaamheid’ opgesteld met onze kernpunten voor het verduurzamen van monumenten.

  Energieprestatie

  Het gebruik van groene stroom en natuurlijke bronnen staat centraal in de bescherming van onze planeet en de CO2 reductie. Wij staan achter het gasvrij maken van monumentale panden en wanneer mogelijk het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

  Circulariteit

  Bij de monumentenwacht zijn wij voorstander van het gebruik van natuurlijke materialen die niet schadelijk zijn voor gebouw, gezondheid en milieu. Wel dient er rekening gehouden te worden met de technische levensduur van de materialen. Daarnaast is het van belang om de nog gebruikte fossiele brandstof zo efficiënt mogelijk in te zetten.

  Natuurlijke vervangmomenten

  De monumentenwacht is gespecialiseerd in het signaleren van bouwkundige gebreken. Wanneer onze monumentenwachters de uitkomsten van een onderhoudsinspectie en de duurzaamheidscan combineren kunnen ze de natuurlijke vervangmomenten in kaart brengen. Dit voorkomt onnodige ingrepen in uw monument en kunt u het herstel combineren met de verbeteringen. Wees dus niet bang om het verduurzamingsproces in stappen te benaderen op basis van de natuurlijke vervangmonument!

  Regulier (bouwkundig) onderhoud

  Regulier onderhoud is wat dat betreft de beste basis voor een duurzaam monument. Wanneer een monument zich in een goede staat bevindt, is er uiteindelijk minder risico voor langdurige en onomkeerbare schade aan uw monumentale pand. De monumentenwacht signaleert deze gebreken en ondersteunt hiermee regulier onderhoud van monumenten. 

  Monumentaal karakter respecteren

  Wat een monument uniek maakt is het monumentale karakter. Monumenten worden al generaties lang doorgegeven in de samenleving. Het is voor ons van belang dat een monument zo flexibel mogelijk blijft om in de toekomst weer doorgegeven te kunnen worden aan nieuwe generaties. Onze monumentenwachters kunnen op basis van ervaring een globale inschatting maken of een maatregel kansrijk is voor de bouwkundige (karakteristieke) onderdelen van uw monument. Onze adviezen zijn dan ook afgestemd op de deze signaleringen op locatie.

  Wooncomfort

  Wooncomfort is een belangrijk aspect om mee te nemen in het verduurzamen van uw monumentale pand. Er zijn hele eenvoudige oplossingen om uw wooncomfort te verbeteren. Het is voor ons van belang dat u en toekomstige bewoners zich comfortabel voelen in het monumentale pand en hier graag verblijven.

   

  Download hier onze Visie op duurzaamheid

  Deze website maakt gebruik van cookies

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Deze website toont video’s van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien.